Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
ANASAYFA GÜNDEM
2013 Etkinlik ve Gezi Resimlerimizden Baz?lar?
2013 YILI ANTALYA MAL? MÜ?AV?RLER ODASI SEÇ?M? ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ADAY L?STES?
21. OLA?AN GENEL KURUL SEÇ?M SONUÇLARI
GRUP SEÇ?M SONUÇLARI
GRUBUMUZUN OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMI?TIR
TÜRMOB 21. DÖNEM SEÇ?M SONUÇLARI
ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYOR VE ANLIYORUZ
AHMETLER KANYONUNA YAPILACAK HES PROJES?NE KAR?I KÖYLÜLER?N YANINDAYIZ
2014 YILI GRUP ETK?NL?KLER?M?Z
PHASELIS TE YAPILACAK OTELE HAYIR EYLEM?
9. MUHASEBE FORUMUNA KATILDIK
SOMADA MADEN FAC?ASI! YÜRE??M?Z YANIYOR.
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
ÜÇ GRUBUN B?RLE?MES? TAMAMLANDI
GRUP TÜZÜ?ÜMÜZ
OLA?AN GRUP TOPLANTISI ÇA?RISI
Yürütme Kurulu Seçimi ve Görev Da??l?m?
GRUP DEKLARASYONU
BAYRAM MESAJI
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
ATATÜRK'Ü SEVG? SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
YEN? YIL KUTLAMASI
U?UR MUMCU?YU ANMA ETK?NL???M?Z
ÇANAKKALE ZAFER?
TÜM ANNELER?M?Z KALB?M?ZDE
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
GRUP KAHVALTIMIZ
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
Odam?z Seçimlerinde Ba?kan Aday?m?z Emrullah Tayfun ÇAVDAR
ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ÖN SEÇ?ML? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
Grubumuzun bu gün yap?lan ön seçimli Genel Kurul sonuçlar?
ODAMIZIN 22. OLA?AN SEÇ?ML? GENEL KURULU 07 - 08 MAYIS 2016 TAR?HLER?NDE ODAMIZDA YAPILDI
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gelin Hep beraber bir duru? sergileyelim.
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
GRUP TÜZÜK DE????KL??? TASLA?I
YÜRÜTME KURULU GÖREV DA?ILIMI
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
ATAMIZI M?NNET, SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.
07 Nisan 2017 Cuma Üye Toplant?s?
Grubumuzun Genel Üye Toplant?s? 14 Aral?k 2018 Cuma
GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM BA?KAN ADAYININ BEL?RLENECE?? GRUP GENEL KURULU
GRUBUMUZU ODA SEÇ?MLER?NDE TEMS?L EDECEK BA?KAN ADAYI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR
D U Y U R U
DUYURU
6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILAN ÖN SEÇ?M SONUCU
Her ?ey Çok Güzel Olacak
GRUBUMUZUN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİLECEĞİ GENEL KURULU
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI     

ANTALYA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Değerli Grup Üyemiz ;

2016 Yılı Oda Seçimlerinde grubumuzu temsil edecek BAŞKAN ADAYI 'nın belirleneceği Önseçimli Olağan Genel Kurulumuz aşağıdaki gündemle 30 Ocak 2016 Cumartesi günü Saat 10:00 'da Odamız -2. kat Mustafa Özyürek Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı; çoğunluk aranmaksızın 30 Ocak 2016 Cumartesi Saat 14:00 'de aynı yerde yapılacaktır.

Katılımınızı önemle rica ederiz.

Gündem

1-Açılış

2-Divan'ın oluşturulması

3-Önseçim Görüşmeleri ve Adayların Tanıtımı

4-Oda seçimlerinde grubumuzu temsil edecek Başkan Adayının belirlenmesi 

5-Dilek ve öneriler

6-Kapanış

ANTALYA ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU TÜZÜĞÜ SEÇİMLER

MADDE 9

... c) Kurullara aday olanlar, adaylık başvurularını önceden Yürütme Kurulu'na veya Genel Kurul Divanı'nın belirleyeceği saate kadar Genel Kurul Divanı na yazılı olarak yaparlar. Adayların Odaya ve Vakfa aidat borçlarının olmaması gerekir.

d) Yapılacak seçimler aday adaylarının ad ve soyadlarının yazılması suretiyle gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılır.

e) Grubun Başkan Adayı Oda Seçimli Genel Kurulu'ndan en geç 3 ay önce belirlenir. Birden fazla aday olması durumunda önseçim yapılır. Diğer kurulların adayları en geç 15 gün önce önseçimle belirlenir.

f) Grup ön seçiminde üyeler, kurullara seçilecek aday sayısının en az yarısından fazlası, en çok kurulun aday sayısı kadar oy pusulalarına isim yazmak zorundadır

(Tüzüğün tamamına ana sayfada (www.antcdmg)''Grubumuz'' linkinden ulaşabilirsiniz)


Bu sayfa ile ilgili yapılan yorumlar...
Bu sayfa 1831 kez görüntülenmiştir.
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)