Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
ANASAYFA GÜNDEM
2013 Etkinlik ve Gezi Resimlerimizden Baz?lar?
2013 YILI ANTALYA MAL? MÜ?AV?RLER ODASI SEÇ?M? ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ADAY L?STES?
21. OLA?AN GENEL KURUL SEÇ?M SONUÇLARI
GRUP SEÇ?M SONUÇLARI
GRUBUMUZUN OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMI?TIR
TÜRMOB 21. DÖNEM SEÇ?M SONUÇLARI
ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYOR VE ANLIYORUZ
AHMETLER KANYONUNA YAPILACAK HES PROJES?NE KAR?I KÖYLÜLER?N YANINDAYIZ
2014 YILI GRUP ETK?NL?KLER?M?Z
PHASELIS TE YAPILACAK OTELE HAYIR EYLEM?
9. MUHASEBE FORUMUNA KATILDIK
SOMADA MADEN FAC?ASI! YÜRE??M?Z YANIYOR.
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
ÜÇ GRUBUN B?RLE?MES? TAMAMLANDI
GRUP TÜZÜ?ÜMÜZ
OLA?AN GRUP TOPLANTISI ÇA?RISI
Yürütme Kurulu Seçimi ve Görev Da??l?m?
GRUP DEKLARASYONU
BAYRAM MESAJI
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
ATATÜRK'Ü SEVG? SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
YEN? YIL KUTLAMASI
U?UR MUMCU?YU ANMA ETK?NL???M?Z
ÇANAKKALE ZAFER?
TÜM ANNELER?M?Z KALB?M?ZDE
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
GRUP KAHVALTIMIZ
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
Odam?z Seçimlerinde Ba?kan Aday?m?z Emrullah Tayfun ÇAVDAR
ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ÖN SEÇ?ML? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
Grubumuzun bu gün yap?lan ön seçimli Genel Kurul sonuçlar?
ODAMIZIN 22. OLA?AN SEÇ?ML? GENEL KURULU 07 - 08 MAYIS 2016 TAR?HLER?NDE ODAMIZDA YAPILDI
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
Gelin Hep beraber bir duru? sergileyelim.
GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
GRUP TÜZÜK DE????KL??? TASLA?I
YÜRÜTME KURULU GÖREV DA?ILIMI
29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
ATAMIZI M?NNET, SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.
07 Nisan 2017 Cuma Üye Toplant?s?
Grubumuzun Genel Üye Toplant?s? 14 Aral?k 2018 Cuma
GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM BA?KAN ADAYININ BEL?RLENECE?? GRUP GENEL KURULU
GRUBUMUZU ODA SEÇ?MLER?NDE TEMS?L EDECEK BA?KAN ADAYI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR
D U Y U R U
DUYURU
6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILAN ÖN SEÇ?M SONUCU
Her ?ey Çok Güzel Olacak
GRUBUMUZUN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİLECEĞİ GENEL KURULU
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
ODAMIZIN 22. OLA?AN SEÇ?ML? GENEL KURULU 07 - 08 MAYIS 2016 TAR?HLER?NDE ODAMIZDA YAPILDI     
08 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Odamızın 22'nci Olağan Seçimli Genel Kurulunu Emrullah Tayfun ÇAVDAR liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Kazandı.

Toplam 1766 üyenin oy kullandığı seçimlerde Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu 1269, Meslekte Birlik Grubu 486 oy aldı. 11 oy geçersiz sayıldı.

Yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulumuza 5 üyesi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan, 2 üyesi Meslekte Birlik Grubundan seçildi.

Üç üyeden oluşan Denetim Kurulumuza 2 üyesi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan, 1 üyesi Meslekte Birlik Grubundan seçildi.

Beş üyeden oluşan Disiplin Kurulumuza 4 üyesi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan, 1 üyesi Meslekte Birlik Grubundan seçildi.

TÜRMOB temsilciliğine Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan 28, Meslekte Birlik Grubundan 12 üye seçildi.

Emrullah Tayfun ÇAVDAR'ın başkan adaylığında seçime katılan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yönetim Kurulunda, Sacittin Hancıoğlu,Mustafa İnce,Kemal Yiğit ve Necati Şenyiğit tarafından, Meslekte Birlik Grubu Levent Kaya ve Bekir Kıvrım tarafından temsil edilecek.

 

 

  

Seçim sonucunda her iki grubun Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına seçilen üyelerine ait tablo aşağıdaki gibi oluştu.

YÖNETİM KURULU

 ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR

LEVENT KAYA (2068)

SACİTTİN HANCIOĞLU

BEKİR KIVRIM

MUSTAFA İNCE

 

KEMAL YİĞİT

 

NECATİ ŞENYİĞİT 

 

 DENETLEME KURULU

ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

Yusuf ÇELİK

ALİ TOPRAK

FATİH KURUOĞLU

 

 DİSİPLİN KURULU

ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

YASEMİN BARLAS

AYŞE KİRAZ

MEHMET NAZİF KARACAN

 

MUSA BAYAR

 

BURCU KIZILKAYA

 

 

 BİRLİK TEMSİLCİLERİ

ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER GRUBU

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR

ORHAN TAT

ARİF HİKMET CENGİZ

ŞEVKİ MAVİ

SÜLEYMAN MERDAN

HÜSEYİN YILMAZ

MUSTAFA ERDEM

ALİ TOPRAK

TEVFİK FİKRET KÜÇÜKERCİYES

RAMAZAN ARIKAN

EŞREF CİHAN CEZZAROĞLU

BEYTULLAH DEMİR

AHMET ATASOY

MEHMET KARABAŞ

SEYİT KARACAN

ADİL ÇOMAKLI

ATİLA GÜMÜŞ

MUSTAFA ÇELTİKÇİ

SACİTTİN HANCIOĞLU

HALİT ÇİLENGİR

NEZAKET YILMAZ

İBRAHİM SARIYILDIRIM

AHMET TEVFİK TORUNLAR

MESUT SARIKAYA

HALİL İBRAHİM BAKAL

 

BARIŞ NAZLIM

 

RAMAZAN KAHYA

 

ALİ CEYLAN

 

METİN AYDIN

 

BESİM NEVZAT KÜNTAŞ

 

MEHMET ÇELİK

 

SELÇUK KOÇNEBİOĞULLARI

 

YETER YAKAR KARAPINAR

 

TÜLAY ALTAN

 

TANER ŞAHAKALKAN

 

UMUT ŞENGÜL

 

HAKAN TELÇELİK

 

MELAHAT COŞKUN

 

DENİZ ÇANDIR

 

MURAT ÖZEN

 

 

 

Seçimlerle ilgili gazete haberleri için tıklayınız... 


Bu sayfa ile ilgili yapılan yorumlar...
Bu sayfa 3621 kez görüntülenmiştir.
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)