Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
HABERLER ve DUYURULAR
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
HABERLER ve DUYURULAR

GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
[ DEVAMI ]
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
Yazarkasalarda yeni dönem, uygulama ile 01.01.2016 tarihinde tüm yazarkasa kullan?c?lar?n?n yeni nesil yazarkasaya geçmeleri hedeflenmektedir.
[ DEVAMI ]
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
421 S?ra Numaral? Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i'ne göre 2013 takvim y?l? sonuna kadar e-fatura uygulamas?na zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son ba?vuru tarihi 01.09.2013'tür.
[ DEVAMI ]
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
Yakla??k 10 bin ?irketin bugünden itibaren internet sitesi kurma zorunlulu?u ba?lam?? bulunuyor. Bunlar?n ?imdilik ancak yüzde 5'i istenen seviyede bir internet sitesi kurmu? durumda. ?nternet sitesi kurmayan ?irketleri a??r cezalar bekliyor.
[ DEVAMI ]
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
Meslekta?lar?m?z?n en önemli sorunu haks?z rekabeti çözdük. Bu soruna h?zl? ve gerçekçi çözümler üretmek için bir yaz?l?m geli?tirdik. Geli?tirdi?imiz yaz?l?mla meslekta?lar?m?z?n çal??malar?n? takip ederek haks?z rekabeti ortadan kald?raca??z.
[ DEVAMI ]
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
[ DEVAMI ]
SAYFALAR :: ::
Bu sayfa 5739 kez görüntülenmiştir.
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)