Ne Mutlu Türküm Diyene !!
 
   
 
DİĞER MENÜLERİMİZ
 
BA?KAN MUSTAFA ERDEM

ÖZGEÇM??
Ba?kan?n Mesaj?
 
HABER& DUYURULAR
GRUBUMUZUN DEKLARASYONU
YEN? NES?L POS C?HAZI KULLANMA
ARTIK "e-fatura" DÖNEM? BA?LIYOR...
?nternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Ba?lad?
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHS?LAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA?R
YEN? DÖNEM YÜRÜTME KURULUMUZUN 22/09/2014 TAR?HL? YAPMI? OLDU?U ?LK TOPLANTIDA GÖREV BÖLÜMÜ YAPILMI? OLUP, OY B?RL??? ?LE GÖREV DA?ILIMI A?A?IDAK? G?B? OLMU?TUR.
LİNKLER
 
SİTE HARİTASI

  GRUBUMUZ  (2)
    Yürütme Kurulumuz
    Grup Tüzü?ü
         GRUP TÜZÜ?Ü

  ?LET???M
  BA?KAN MUSTAFA ERDEM  (2)
    ÖZGEÇM??
    Ba?kan?n Mesaj?

  MAKALELER  (7)
    ÜYELER?M?ZE SESLEN?YORUZ
    MAHKEMELERDE B?L?RK???L?K ÜZER?NE B?R DENEME,
    KANUNEN KABUL ED?LMEYEN G?DERLER ÜZER?NE B?R ELE?T?R?
    ÜLKEM?ZDE VE DÜNYADA BA?IMSIZ DENET?M VE DENETÇ?L?K
    MAL? MÜ?AV?RL?K MESLEK ÖRGÜTLENMES?NE GENEL BAKI?
    ALTIN PORTAKAL F?LM FEST?VAL?NDE 50 YIL GER?DE KALDI
    POL?T?KA VE ?LKELER

  DOSYALAR  (2)
    YÜRÜTME KURULU ?LET???M B?LG?LER?
    ÜYEL?K BA?VURU FORMU

  ATATÜRK KÖ?ES?
    
  ETK?NL?KLER?M?Z
  ANASAYFA GÜNDEM  (51)
    2013 Etkinlik ve Gezi Resimlerimizden Baz?lar?
         KA? BELED?YES?
         KUMLUCA
         KUMLUCA
         KUMLUCA
         ELMALI
         DEMRE
         F?N?KE
         F?N?KE
         KA?
        
        
        
        
         Akseki
         Gazipa?a
         Manavgat
         Manavgat
         Manavgat
         Manavgat
         Manavgat
         Serik
         Serik
         Serik
         Serik
         Genç Meslekta?larlar?m?zla Ak?am Yeme?i
         Genç Meslekta?larlar?m?zla Ak?am Yeme?i
    2013 YILI ANTALYA MAL? MÜ?AV?RLER ODASI SEÇ?M? ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ADAY L?STES?
    21. OLA?AN GENEL KURUL SEÇ?M SONUÇLARI
    GRUP SEÇ?M SONUÇLARI
    GRUBUMUZUN OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMI?TIR
    TÜRMOB 21. DÖNEM SEÇ?M SONUÇLARI
    ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYOR VE ANLIYORUZ
    AHMETLER KANYONUNA YAPILACAK HES PROJES?NE KAR?I KÖYLÜLER?N YANINDAYIZ
        
        
        
        
    2014 YILI GRUP ETK?NL?KLER?M?Z
         AHMETLER KANYONU HES PROJES?NE KAR?I
         AHMETLER KANYONU HES PROJES?NE KAR?I
         AHMETLER KANYONU HES PROJES?NE KAR?I
         AHMETLER KANYONU HES PROJES?NE KAR?I
         U?UR MUMCU ANMA ETK?NL???
         U?UR MUMCU ANMA ETK?NL???
         DAVRAZ GEZ?S?
         DAVRAZ GEZ?S?
         DAVRAZ GEZ?S?
    PHASELIS TE YAPILACAK OTELE HAYIR EYLEM?
        
        
        
        
        
    9. MUHASEBE FORUMUNA KATILDIK
    SOMADA MADEN FAC?ASI! YÜRE??M?Z YANIYOR.
    OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
    ÜÇ GRUBUN B?RLE?MES? TAMAMLANDI
         TOPLANTI TUTANA?I
         HAZ?RUN L?STES?
    GRUP TÜZÜ?ÜMÜZ
    OLA?AN GRUP TOPLANTISI ÇA?RISI
    Yürütme Kurulu Seçimi ve Görev Da??l?m?
    GRUP DEKLARASYONU
    BAYRAM MESAJI
    29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
    ATATÜRK'Ü SEVG? SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
    OLA?ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
    YEN? YIL KUTLAMASI
    U?UR MUMCU?YU ANMA ETK?NL???M?Z
    ÇANAKKALE ZAFER?
    TÜM ANNELER?M?Z KALB?M?ZDE
    19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
    29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
    GRUP KAHVALTIMIZ
    GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
    OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇA?RISI
    Odam?z Seçimlerinde Ba?kan Aday?m?z Emrullah Tayfun ÇAVDAR
    ANTALYA ÇA?DA? DEMOKRAT MUHASEBEC?LER GRUBU ÖN SEÇ?ML? OLA?AN GENEL KURUL TOPLANTISI
    Grubumuzun bu gün yap?lan ön seçimli Genel Kurul sonuçlar?
    ODAMIZIN 22. OLA?AN SEÇ?ML? GENEL KURULU 07 - 08 MAYIS 2016 TAR?HLER?NDE ODAMIZDA YAPILDI
        
        
    GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
    Gelin Hep beraber bir duru? sergileyelim.
    GRUBUMUZUN GENEL KURUL TOPLANTISI
    GRUP TÜZÜK DE????KL??? TASLA?I
    YÜRÜTME KURULU GÖREV DA?ILIMI
    29 EK?M CUMHUR?YET BAYRAMI
    ATAMIZI M?NNET, SEVG?, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.
    07 Nisan 2017 Cuma Üye Toplant?s?
    Grubumuzun Genel Üye Toplant?s? 14 Aral?k 2018 Cuma
     GRUBUMUZUN YEN? DÖNEM BA?KAN ADAYININ BEL?RLENECE?? GRUP GENEL KURULU
    GRUBUMUZU ODA SEÇ?MLER?NDE TEMS?L EDECEK BA?KAN ADAYI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR
    D U Y U R U
    DUYURU
    6 N?SAN 2019 CUMARTES? GÜNÜ YAPILAN ÖN SEÇ?M SONUCU
    Her ?ey Çok Güzel Olacak
         Antalya Serbest Muhasebeci Mali Mü?aviler Odas? Organlar?na ve TÜRMOB Delegelerine Ni?p Temsil Sistemine Göre Seçilenlere ?li?kin Geçici Tutanak
    GRUBUMUZUN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SEÇİLECEĞİ GENEL KURULU

     30 A?USTOS
     19. ola?an aday listesi
     antcdmg aday listesi resimli
     2008 May?s Secim Sonras? Antcdm Mesaj?
    
    
     10 KASIM 2010 ATÜRKÜ ANMA MESAJI
    
     Cumhuriyet Bayram? 2011
     10 kas?m 2011 mesaj?
     u?urmumcu
     Antalya Muhasebeciler Haftas? Afi?i
     8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI ANTCDMG
     Çanakkale zaferi
     23 Nisan 2012
     29 ekim cumhuriyet bayram?
     10 Kas?m 2012
     Muhaseciler Haftas?
     Çanakkale ve ?ehitlerimizi
     23 nisan 2013
     antcdmg aday listesi
     19 May?s
 İLETİŞİM
  SİTE HARİTASI
  Antalya'da En Güzel İnternet Siteleri için Akdenizsoftware.com'u Seçin (2013)